Thủ tục Kê khai thuế đối với hộ kinh doanh cá thể

0

Ngoài những lưu ý về việc thành lập công ty, sử dụng hóa đơn điện tử thay thể hóa đơn giấy, lưu trữ hóa đơn điện tử, thì các hộ kinh doanh cá thể cần phải nắm rõ thủ tục kê khai thuế để đảm bảo công việc diễn ra tốt nhất, đúng theo quy định của pháp luật.
Hộ kinh doanh cá thể được định nghĩa là cá nhân hoặc hộ gia đình đã được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh để tiến hành các hoạt động kinh doanh.
Đặc điểm của hộ kinh doanh cá thể là có địa điểm kinh doanh cố định, không thường xuyên thuê lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình với hoạt động kinh doanh.
Quy định của pháp luật hiện hành đã có quy định cụ thể về việc hộ kinh doanh cá thể do một cá nhân hoặc hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng kí kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh. Đối với hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, làm dịch vụ có thu nhập thấp thì không cần phải đăng kí kinh doanh.
Thủ tục kê khai thuế:

kê khai thuế

Đối với thuế Môn Bài
Quy định về nộp thuế môn bài đối với hộ kinh doanh cá thể như sau: Ngay từ tháng đầu tiên của năm dương lịch, sở sở mới kinh doanh thì phải đăng ký nộp thuế môn bài ngay trong tháng bắt đầu kinh doanh.
Đối với thuế GTGT, thuế TTĐB và thuế TNDN
-Hộ ổn định thuế
Quy định đối với hộ mới ra kinh doanh hoặc hộ đang kinh doanh hàng tháng thì phải tiến hành nhận tờ khai và kê khai doanh thu. Thời hạn chậm nhất là 15 ngày của tháng cuối kỳ ổn định đối với hộ đang kinh doanh hoặc là ngày 15 của tháng bắt đầu kinh doanh.
Còn quy định đối với hộ mới ra kinh doanh và nộp tờ khai thì thời hạn chậm nhất là ngày 20 của tháng bắt đầu kinh doanh. Các hộ đang thu thuế ổn định đã hết hạn ổn định thì thời hạn kê khai và nộp tờ khai chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng cuối kỳ ổn định.

https://sinhvienxaydung.edu.vn/tin-tuc/
-Hộ nộp thuế theo kê khai:
Đối với hộ nộp thuế theo kê khai hàng tháng phải lập tờ khai thuế và nộp tờ khai trong 10 ngày đầu tháng tiếp sau.
Với những đặc thù của hộ kinh doanh cá thể, pháp luật đã quy định rõ ràng về các thủ tục khai thuế đối với đối tượng này. Do vậy, các hộ kinh doanh cá thể cần phải nắm rõ quy định để có thể thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế một cách tốt nhất.

https://sinhvienxaydung.edu.vn/

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.