Blog,  Tin tức

Những quy định về hóa đơn điện tử sẽ thay đổi từ ngày 1/11/2020

Với các doanh nghiệp, những quy định liên quan đến hóa đơn luôn là nội dung quan trọng không thể bỏ qua. Trước giai đoạn chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử đang đến gần, những quy định về hóa đơn điện tử sẽ thay đổi kể từ ngày 01/11/2020 chắc chắn là nội dung quan trọng không thể bỏ qua. Cùng điểm lại một số những thay đổi trong quy định này.

Thay đổi thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn

Thay vì phải thực hiện nhiều công đoạn đăng ký như trước đây, thì giờ đây, doanh nghiệp sẽ chỉ được đăng ký qua mạng bằng cách nộp tờ khai Đăng ký/Thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử theo mẫu số 01, quy định bởi Nghị định 119/2018/NĐ-CP, gửi tới cơ quan thuế.

Phía cơ quan thuế sẽ có trách nhiệm gửi lại thông báo theo mẫu số 02, quy định bởi Nghị định 119/2018/NĐ-CP, về việc chấp thuận hay không chấp thuận việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế chỉ trong thời gian 01 ngày, tính từ ngày nhận được đơn đăng ký gửi đến.

Được phép chuyển đổi HĐĐT sang chứng từ giấy

Một trong những nội dung quan trọng về quy định về hóa đơn điện tử đó chính là doanh nghiệp được phép chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang chứng từ giấy nhằm mục địch lưu trữ hoặc chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.

Ngày lập và ngày ký HĐĐT phải trùng nhau

Trước đây tại quy định cũ thì không bắt buộc ngày lập và ngày ký trên hóa đơn phải trùng nhau, tuy nhiên tại Điểm e, Khoản 1, Điều 3, Thông tư 68/2019/TT-BTC, Bộ Tài chính đã khẳng định rằng ngày lập hóa đơn điện tử sẽ được xác định theo thời điểm người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn. Như vậy, kể từ ngày 01/11/2020 các doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử chỉ hợp pháp hợp lệ chỉ khi ngày lập và ngày ký hóa đơn phải trùng khớp với nhau.

Thay đổi về ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu HĐĐT

Theo quy định của Thông tư số 68/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành, thì ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn là hai tiêu thức nội dung hoàn toàn khác nhau.

Theo đó, ký hiệu mẫu số hóa đơn sẽ là các ký tự có 01 chữ số tự nhiên từ 1-4, mỗi chữ số sẽ thể hiện, phản ánh một loại hóa đơn khác nhau:

Số 1: Thể hiện loại Hóa đơn giá trị gia tăng.

Số 2: Thể hiện loại Hóa đơn bán hàng.

Số 3: Thể hiện loại Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử.

Số 4: Thể hiện các loại hóa đơn khác.

Còn ký hiệu hóa đơn điện tử sẽ là một nhóm gồm 06 ký tự, phản ánh thông tin của hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế, năm lập hóa đơn hay loại HĐĐT được sử dụng.

Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với tiền làm thêm giờ

Xử lý trường hợp viết sai thông tin trên thông báo phát hành hóa đơn

Như vậy, để tránh nhầm lẫn, kế toán doanh nghiệp cần phải thực hiện việc nắm chắc những quy định hiện hành về hóa đơn điện tử để có thể sử dụng được tốt nhất. Hiện tại các doanh nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng song song cả hóa đơn điên tử và hóa đơn giấy để tránh việc lãng phí đồng thời có thêm thời gian để làm quen với hóa đơn điệ tử. Việc chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử sớm sẽ mang lại cho các doanh nghiệp những lợi ích to lớn.

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp các doanh nghiệp nắm được những nội dung quan trọng về việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử kể từ ngày 01/11/2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *