Tin tức

Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với tiền làm thêm giờ

Việc làm thêm giờ trong các doanh nghiệp không phải là điều hiếm gặp. Mức lương làm thêm giờ cũng cao hơn so với mức lương mà người lao động được hưởng trong điều kiện bình thường. Vậy câu hỏi đặt ra là đối với tiền lương làm thêm giờ có được miễn thuế thu nhập cá nhân hay không? Ngoài giải đáp những vướng mắc về tra mã số thuế cá nhân online thi trong bài viết này sẽ làm sáng tỏ vướng mắc trên cho các doanh nghiệp, người lao động.

Theo quy định tại Điều 97 Bộ luật lao động quy định: người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%; Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

Bên cạnh đó, tại Điều 106 Bộ Luật lao động cũng có quy định cụ thể về làm thêm giờ. Trong đó, làm thêm giờ được quy định là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, tại điểm i Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn các khoản thu nhập được miễn thuế gồm có thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật Lao động.

Tổng cục Thuế cho biết, theo ý kiến tham gia của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn số 4038/LĐTBXH-PC ngày 16/9/2019, khi tính tiền lương làm thêm giờ cần xác định số giờ làm thêm được phép tính theo quy định của pháp luật lao động: Tối đa không quá 200 giờ trong 01 năm; trường hợp đặc biệt không quá 300 giờ trong 01 năm theo quy định tại điều 106 Bộ Luật Lao động năm 2012. Trường hợp làm thêm vượt quá định mức cho phép nêu trên là hành vi vi phạm pháp luật.

Tổng kết lại, căn cứ vào các quy định pháp luật nêu trên thì phần thu nhập từ tiền lương, tiền công do làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với mức tiền lương, tiền công tính theo ngày làm việc bình thường cho số giờ làm thêm không vượt quá mức quy định tại Điều 106 của Bộ luật Lao động được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Xử lý trường hợp viết sai thông tin trên thông báo phát hành hóa đơn

Hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai mới nhất

Đồng thời, phần tiền lương, tiền công trả cao hơn do phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ được miễn thuế căn cứ vào tiền lương, tiền công thực trả do phải làm đêm, thêm giờ trừ đi mức tiền lương, tiền công tính theo ngày làm việc bình thường.

Như vậy, với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp người lao động giải đáp được vướng mắc về việc tiền lương làm thêm giờ có được miễn thuế thu nhập cá nhân hay không để có thể đảm bảo quyền lợi cho bản thân người lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *