Tin tức

Xuất lùi ngày hóa đơn điện tử sẽ bị xử phạt như thế nào?

Xuất lùi ngày hóa đơn điện tử là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt hành chính. Việc xử phạt này đã được quy định rõ tại Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài Chính. Cùng chúng tôi tìm hiểu cụ thể các mức xử phạt khi xuất lùi hóa đơn điện tử trong bài viết dưới đây.

Mức xử phạt khi xuất lùi ngày hóa đơn điện tử

Tại khoản 3, Điều 11, Thông tư 10/2014/TT-BTC đã quy định cụ thể phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) Lập hóa đơn không đúng thời điểm.

Thời điểm lập hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

xuất lùi ngày hóa đơn điện tử

a.1) Phạt cảnh cáo nếu việc lập hóa đơn không đúng thời điểm không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ. Đối với trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung hình phạt.

Ví dụ: Công ty C giao hàng cho khách hàng vào ngày 01/3/2014 (căn cứ vào phiếu xuất kho của Công ty C), nhưng đến ngày 03/3/2014 Công ty C mới tiến hành lập hóa đơn để giao cho khách hàng. Việc lập hóa đơn như trên là không đúng thời điểm nhưng Công ty C đã kê khai, nộp thuế trong kỳ tính thuế của tháng 3/2014 nên Công ty C sẽ bị xử phạt ở mức 4.000.000 đồng (do không có tình tiết giảm nhẹ).

a.2) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi khác lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định.

Như vậy, tùy theo mức độ vi phạm mà doanh nghiệp sẽ bị xử phạt từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng theo quy định. Do vậy, các doanh nghiệp cần nắm bắt các quy định này để có thể thực hiện việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử được tốt nhất.

Để giúp doanh nghiệp có thể nắm được quy định về thời điểm xuất hóa đơn điện tử, tránh tình trạng xuất lùi ngày hóa đơn điện tử, dưới đây là quy định mới nhất về thời điểm lập hóa đơn theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với bán hàng hóa được quy định là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu hay chưa thu được tiền.

Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với cung cấp dịch vụ được quy định là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Đối với trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

Bộ Tài chính căn cứ quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng, pháp luật quản lý thuế để hướng dẫn cụ thể thời điểm lập hóa đơn đối với các trường hợp khác và nội dung quy định tại Điều này.

https://sinhvienxaydung.edu.vn/

https://sinhvienxaydung.edu.vn/tin-tuc/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *