Thống kê đài Bình Dương

Thống kê tần suất đài Bình Dương ngày 29/5/2020 để làm gì. Việc thống kê này có đem lại cho bạn những thông tin gì. Chúng ta cùng tìm hiểu nha.

Kết qủa gần đây nhất của xổ số Bình Bình Dương:

Kết quả xổ số Bình Dương ngày 22/5/2020.

Xem thêm kết qủa xổ số Miền Bắc 30 ngày tại xstd 30

 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay(theo lô)
Lượt Lượt Lượt Lượt Lượt
00 2 20 3 40 0 60 2 80 1
01 1 21 3 41 2 61 2 81 0
02 1 22 0 42 1 62 2 82 2
03 0 23 1 43 2 63 2 83 0
04 0 24 0 44 0 64 0 84 0
05 0 25 1 45 0 65 1 85 0
06 1 26 2 46 0 66 1 86 0
07 1 27 1 47 2 67 2 87 0
08 0 28 1 48 3 68 0 88 3
09 2 29 1 49 1 69 0 89 3
10 3 30 0 50 0 70 0 90 0
11 2 31 0 51 3 71 0 91 0
12 0 32 0 52 2 72 0 92 4
13 1 33 0 53 2 73 1 93 1
14 0 34 0 54 0 74 0 94 0
15 1 35 0 55 0 75 1 95 1
16 0 36 0 56 0 76 0 96 1
17 1 37 1 57 1 77 1 97 0
18 3 38 1 58 0 78 0 98 2
19 1 39 2 59 0 79 1 99 0

 

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

 

Lượt Tăng/Giảm
92 4 Tăng 3
18 3 Tăng 2
48 3 Tăng 3
51 3 Tăng 2
21 3 Tăng 3
89 3 Tăng 1
88 3 Tăng 2
20 3 Tăng 2
10 3 Tăng 2

 

 

Thống kê tần suất trong 10 lần quay(theo lô)

 

 

Lượt Lượt Lượt Lượt Lượt
00 2 20 4 40 0 60 3 80 1
01 1 21 3 41 2 61 5 81 1
02 1 22 1 42 2 62 5 82 3
03 0 23 2 43 2 63 2 83 2
04 3 24 1 44 2 64 1 84 0
05 3 25 3 45 2 65 3 85 1
06 1 26 2 46 1 66 1 86 1
07 1 27 1 47 2 67 2 87 1
08 1 28 2 48 3 68 2 88 4
09 3 29 1 49 2 69 0 89 5
10 4 30 2 50 1 70 2 90 2
11 4 31 1 51 4 71 3 91 1
12 1 32 0 52 3 72 0 92 5
13 1 33 2 53 2 73 1 93 2
14 0 34 0 54 1 74 0 94 1
15 2 35 0 55 0 75 3 95 2
16 0 36 1 56 0 76 2 96 3
17 1 37 2 57 1 77 3 97 1
18 4 38 2 58 1 78 1 98 3
19 2 39 2 59 1 79 2 99 1

 

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

 

Lượt Tăng/Giảm
62 5 Tăng 4
92 5 Tăng 3
89 5 Tăng 3
61 5 Tăng 3

 

Chú ý: Dự đoán xstd cũng dựa vào thống kê tần suất như xổ số bình dương.

 

Thống kê tần suất trong 30 lần quay(theo lô)

 

 

Lượt Lượt Lượt Lượt Lượt
00 5 20 8 40 2 60 8 80 5
01 3 21 8 41 7 61 9 81 2
02 7 22 4 42 4 62 8 82 10
03 2 23 4 43 3 63 4 83 4
04 4 24 7 44 6 64 4 84 1
05 4 25 5 45 3 65 8 85 4
06 3 26 3 46 3 66 8 86 4
07 3 27 5 47 5 67 6 87 4
08 3 28 10 48 7 68 7 88 9
09 11 29 6 49 3 69 4 89 10
10 6 30 5 50 6 70 4 90 5
11 7 31 6 51 7 71 6 91 4
12 5 32 4 52 6 72 3 92 9
13 2 33 4 53 8 73 2 93 6
14 6 34 2 54 3 74 2 94 6
15 8 35 2 55 5 75 7 95 7
16 4 36 7 56 7 76 7 96 5
17 6 37 7 57 2 77 6 97 1
18 11 38 5 58 8 78 8 98 4
19 10 39 4 59 3 79 5 99 10

 

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

 

Lượt Tăng/Giảm
18 11 Tăng 2
09 11 Tăng 7
99 10 Tăng 6
28 10 Tăng 7
19 10 Tăng 6
89 10 Tăng 7
82 10 Tăng 1
92 9 Tăng 2
61 9 Tăng 2
88 9 Tăng 4

Chúc bạn may mắn!

 

Tham khảo thêm về thông gió: Nguyên tắc thông gió

Xem thêm về chọn ti vi: Chọn ti vi cho phòng khách.

 

 

Thống kê đài Bình Dương
Đánh giá của bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *